Amelia to obiektowy framework szkoleniowy napisany w języku PHP, który poza podstawową bazą języka PHP 7.x wykorzystuje biblioteki Smarty oraz Medoo do wsparcia procesu generowania widoku oraz połączenia z bazą danych w oparciu o PDO.

 

  medoo-logo-256