Wykorzystywana do stworzenia obiektu zawierającego konfigurację aplikacji. Szczegóły w opisie pól konfiguracji >>.

Obiekt konfiguracji dostępny jest za pomocą App::getConf()

Przykład odwołania do pola: App::getConf()->app_url