Obiekt tej klasy tworzony jest automatycznie przez metodę App::createAndInitialize() - wywoływaną przez skrypt init.php. Użytkownik może pobrać ten obiekt za pomocą App::getLoader().

Konstruktor tej klasy rejestruje tzw. "autoloader", czyli funkcję automatycznie próbującą załadować kod brakującej klasy (mechanizm spl_autoload_register). Funkcja rejestrowana automatycznie poszukuje plików o nazwach Klasa.class.php lub Klasa.php umieszczonych w podfolderach względem głównego folderu aplikacji, zgodnie z przestrzeniami nazw poszukiwanych klas.

Klasa posiada jedną metodę dostępną dla użytkownika - addPath() - pozwalającą zarejestrować również inne foldery, jako zawierające klasy (np: "/lib").

Przykładowe użycie: App::getLoader()->addPath("/lib");

Tym sposobem, zostanie zarejestrowana kolejna ścieżka, w której będą poszukiwane skrypty - naturalnie ich podfoldery względem rejestrowanych ścieżej muszą być zgodne z ich przestrzeniami nazw.

Nie ma ograniczenia na liczbę dodawanych folderów.