Najnowsza wersja

aktualizacja (04.11.2023)

pobierz: amelia-23-11.zip 

Zawiera Smarty 4.3.4 oraz Medoo 2.1.10 

 

Instalacja

Aby zainstalować framework Amelia jedyne co musisz zrobić to pobrać pakiet i rozpakować go w folderze aplikacji serwera (np. "htdocs" serwera Apache).

W archiwum znajduje się folder "amelia", jednak możesz zmienić jego nazwę na dowolną inną (bez spacji, wielkich liter i znaków lokalnych).

Po zmianie nazwy folderu należy dostosować wpis w konfiguracji (config.php) - pozycja $config->app_root, zamieniając podfolder "amelia" na swój.

UWAGA! Jeśli na serwerze domena zostanie podłączona bezpośrednio do podfolderu "/public" aplikacji, to $config->app_root musi pozostać pusty.

Więcej informacji na temat konfiguracji Amelii znajdziesz tutaj: konfiguracja

Uruchomienie

Po skopiowaniu, zmianie folderu i dostosowaniu dokumentacji aplikacja powinna się uruchomić z poziomu przeglądarki internetowej. Jest w niej zdefiniowana jedna akcja "hello" prowadząca na kontroler "HelloCtrl". Można zatem przystąpić do pracy wprowadzają swoje nowe akcje w routing'u (routing.php) oraz wprowadzać swoje kontrolery (podfolder /app/conreollers), i widoki (podfolder /app/views).